Lazer Epilasyon

Lazer Epilasyon

Günümüzde istenmeyen tüylerden kalıcı şekilde kurtulabilmeyi sağlayan en güvenli ve en iyi sonuç veren tedavi yönteminin lazer epilasyondur. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber lazer epilasyon sistemleri de bugünkü geli?mi? yap?larına ula?mı?lardır. Epilasyonda kullanılan lazer sistemleri, farklı dalga boylarındaki yoşunla?tır?lmı? lazer ???k sistemlerinin koyu renkteki kıl kökleri taraf?ndan tutulması ve böylece ?sı enerjisinin aç??a ç?kması prensibine dayanır. Lazer enerjisi bu kıl köklerindeki pigmentler taraf?ndan tutularak ?sıya dönü?ür ve kıl kökleri hasarlanarak işlevlerini kaybederler. Ciltte bulunan melanin pigmenti oran? kıl kökündekine k?yasla çok dü?ük olduşundan, doğru ayarlanmı? bir lazer sistemiyle cilde hiç hasar vermeden sadece kılları hedefleyerek yok etmek mümkündür.
 
Polikliniğimizde lazer epilasyon için Alexandrite ve Nd:YAG lazer tiplerini kullanılır. ?ki lazer sistemleri arasındaki fark, lazer ???nların?n dalga boylarıdır. Dalga boylarına göre de?i?ik cilt ve kıl yap?larına göre farklı sistemler kullanmaktadır. Lazer epilasyon tedavisinde, kıl kökü beyaz olmad??? sürece aç?k tenli ve koyu renkte kıllara sahip ki?ilerde son derece ba?arılı alınmaktadır. Özellikle yaz aylarında ki?i bronzla?mad??? takdirde her mevsimde lazer epilasyon tedavisi uygulanabilmektedir. Uygulama sonrasında yüksek koruma faktörlü kremlerle uygulama bölgesini güne?ten korunmalıdır.
 
Lazer Epilasyon Uygulanan Bölgede Deriye Hasar Verir Mi?
Genel anlamda deride bir hasar olu?maz. Sadece uygulanan bölgede geçici bir kızarıklık, kıl diplerinde hafif ?i?lik olu?abilir. Bu saatler içinde kaybolur. Nadiren birkaç gün sürebilir. Bölgeye k?sa süreli soşuk uygulaması ve özel nemlendirici kremler problemi genellikle çözer. Çoşunlukla evde bir iki gün krem uygulaması devam ettirilir. 
 
Hormon bozukluşu olan kad?nlarda lazer epilasyon Yapılır mı?
Hormon bozukluşunun en sık karı?la?t???m?z sebebi; polikistik over sendromu diye tan?mlad???m?z Aşırı tüylenme ve adet düzensizlikleri ile birlikte görülen hastalıktır. Hormonal bozukluk varsa tedavisinin ba?lanması ve olu?mu? olan kılların lazer epilasyonla yok edilmesi en doğru yoldur. Tüm hormon bozukluklarında t?bbi tedavi öncelikli yap?lmalıdır.
 
Gebelik döneminde lazer epilasyon Yapılır mı? 
Hamilelik döneminde lazer epilasyon yap?lmasın? önermiyoruz. Bu dönemde
de?i?en hormonal denge nedeniyle ba?arı oran? dü?mektedir. Bebek üzerine gösterilmi? yada bilinen bir yan etkisi yoktur. Bu sebeplerden gebelere uygulama yapmay? önermiyoruz.
 
Erkeklerde lazer epilasyon Yapılır mı? 
Erkeklerde lazer epilasyonu tercih etmektedir. Uygulamada sak?nca yoktur.
 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
kılların ve kıl köklerinin lazer cihaz?n?n görece?i bir ?ekle gelmeleri için lazer epilasyon işlemine ba?lamadan önce en az 4 hafta tüyler, c?mb?z, a?da, tıra?, tüy dökücü gibi hiçbir işlemle temizlenmeden uzat?lmalıdır. Lazer epilasyon yap?lmadan 3 gün önce lazer uygulanacak bölgede bulunan istenmeyen tüyler k?salt?lmalıdır.  
 

 

Lazer Epilasyon