Lazer Epilasyon Nedir? Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

Lazer Epilasyon Nedir? Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

LAZER EPİLASYON NEDİR?
Bilimsel veri ve deneyimlere göre lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulman?n Sağlıklı ve güvenilir tek çözümüdür. kıl köklerini verilen ?sı ile yok eden bu yöntemde cilt zarar görmez. Kök yok olduşu için kılın tekrar ç?kma ihtimali en aza indirgenmi? olur. ?stenmeyen tüylerin alınmasına yönelik klasik yöntemler (a?da, c?mb?z, epilatörler) k?sa süreli çözümler getirmektedir. Lazer epilasyon, vücudun göz çevresi (Göz çukuru hariç) her bölgesinde kolaylıkla uygulanabilir.

UYGULAMA NASIL YAPILIR?
Lazer epilasyon uygulaması ciddi bir işlemdir, uzmanlık ve tecrübe gerektirir. Ehil olmayan ki?ilerin illegal firmaların yapt??? uygulamalar kalıc? sorunlara yol açabilir. Bu sebeple lazer epilasyon merkezinin doğru seçilmesi son derece önemlidir.

YAZIN LAZER EP?LASYON UYGULANAB?lıR mı?
Lazer epilasyon yap?lan bölgenin direk güne? ???nlarından bir süre sak?n?lması gerekmektedir. Önerilen güne? koruyucuları düzenli kullan?ld??? takdirde yaz?n epilasyon yap?lmasında sak?nca bulunamamaktadır. Bu koşullar yerine getirildi?inde lazer epilasyonun yaz veya k?? aylarında yap?lması arasında bir fark bulunmamaktadır, istenmeyen tüylere karı? ayn? sonuç alınabilir.

LAZER EP?LASYON C?HAZLARI

Alexandrite Lazer Epilasyon
Alexandrite Lazer Epilasyon Sistemi, FDA taraf?ndan onaylanmı?tır ve geni? bir kitle taraf?ndan kalıc? epilasyon sonuçların? sağlayan sistemler arasında kabul görmü?tür. Genelde aç?k renkli tenlerde ve koyu renkli tüylerde tercih edilen bu yöntem yayg?n kullan?m alan?na sahiptir. Alexandrite lazer sistemi, istenmeyen tüyleri yok ederek ciltte olu?an lekelenme yanma gibi etkileri minimize eder.

Nd:YAG Lazer Epilasyon
Çok koyu cilt tiplerinde kullanılan ND-YAG Lazer, özel bir soşutucu birimine sahiptir. Bu soşutucu k?sım, üst derinin korunmasın? sağlamaktadır. Erkeklerin lazer epilasyon seanslarında daha çok tercih edilmektedir. Ayr?ca ND-YAG lazerin, epilasyon d???nda da kullan?m alan? vardır. Bu sistem, ciltte kollagen miktarın? ve kan dola??m?n? artırarak derinin genç görünüm kazanmasın? sağlayarak yüz gençle?tirici tedaviler arasındadır.

??neli Epilasyon
??neli epilasyon, kıl köklerinin çok zay?f bir elektrik akımı ile yok edilmesi işlemine dayanan ve uzun y?llardan beri kullan?lmakta olan bir epilasyon yöntemidir. Bu uygulama kıl köklerinin yap?sı ve bu yap?ya uygun olan kalınlıktaki yumu?ak i?neler arac?lı?? ile yap?lmaktadır.
Sonuç alınamayan lazer epilasyon uygulamalarında, tüy rengi ay?rt edilmeksizin i?neli epilasyon ile ba?arı sağlanabilmektedir. Seans say?sı kişinin kıl yap?sı ve yoşunluşuna göre farklılık göstermektedir.
??neli epilasyonda kullanılan i?neler ki?iye özel ve steril olmalıdır. Ayn? zamanda i?neli epilasyon uygulaması, tüm Sağlık koşulların? sağlayan bir merkezde ve uzman ki?ilerce yap?lmalıdır.

Hangi Bölgere Lazer Epilasyon Uygulanabilir?
Koltuk alt? bölgesi, genital bölge, bikini bölgesi, kol, bacak, sırt, çene, ense ve boyun bölgelerine lazer epilasyon uygulanabilmektedir. Bölgeye, cilt tipine ve kıl yap?sına ba?lı olarak farklı cihazlarla uygulama yap?lmalıdır.

Lazer Epilasyon Nedir? Hangi Bölgelere Uygulanabilir?