Lazer Epilasyon Nedir? Ne şekilde Uygulanabilir?

Lazer Epilasyon Nedir? Ne şekilde Uygulanabilir?

LAZER EPİLASYON NEDİR?

Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulman?n en Sağlıklı ve en hızlı yöntemidir. Lazer epilasyonun temeli cilde uygulanan lazer enerjisinin, tüy köklerine ula?masıdır. Kökler bu enerjiyi melanin pigmenti sayesinde emer ve tüy köklerini ?sı enerjisiyle yok etme ya da uzama özelli?ini kaybetmesine yol açar.

LAZER EP?LASYON K?MLERE UYGULANAB?lıR?

kıl oluşumu tamamlanmı? ve uygulamaya engel te?kil edecek herhangi bir Sağlık problemi olmayan herkes lazer epilasyon yaptırabilir. Beyaz renkli kıllar renk pigmenti içermedi?inden lazer epilasyondan etkilenmeyecektir.

Lazer Epilasyon Öncesi Haz?rlıklar Nelerdir?

Öncelikle gidece?iniz lazer merkezine karar vermelisiniz. Deneyimli Sağlık merkezlerini tercih ediniz. Tecrübeli doktor ve uzmanların alı?t??? merkezleri bulman?z? öneririz.
En az alt? hafta öncesinde epilatör, a?da, yolma gibi işlemleri b?rakmalısın?z. Lazer kıl köklerine etki eder. Bu nedenle lazer öncesi bu tür uygulamalar terk edilmelidir.
Lazer öncesi bronz olunmamalıdır. Bazen k?sa süre güne?e maruz kalmak bile olumsuzluk yaratabilir.

LAZER EP?LASYON NASIL UYGULANIR?

Göz ve göz çevresi haricinde tüm dokulardaki tüylere lazer epilasyon uygulayabiliriz. İşlem sırasında gözleri korumak ad?na özel gözlük kullan?lmalı ve lazer epilasyonunun uygulanaca?? bölge üzerinden herhangi bir ya?, krem, makyaj olmamalıdır. Uygulama süreleri kullanılan cihazlar ve yapılacak bölgelere göre de?i?kenlik gösterebilir. Örne?in; yüz bölgesine 5-6 dakika, bacak bölgesine ise 1 saatlik bir sürede gerçekle?ebilir. Soşutmalı lazer cihazlarında cildin ?sınmasına izin verilmedi?inden ciltte yan?k olu?ma olasılı?? dü?üktür. Uygulama esnasında tolere edilebilir hafif bir ac? hissedilebilir. Lazer epilasyonu sonrasında k?sa süreli kızarıklık meydana gelebilir bu durum geçicidir.

YAN ETkılER? VAR MIDIR?

Lazer ???n?n?n insan üzerinde hiçbir yan etkisi yoktur. Ancak baz? durumlarda lazer epilasyonunu tavsiye etmiyoruz: 
I???a karı? hassasiyeti olanlar, hiperpigmentasyon (pigment art??? nedeniyle ciltteki herhangi bir bölgenin normalden koyu bir renk alması) ve hipopigmentasyon (melanin pigmentinin yetersiz yap?m? sonucunda pigmentasyonun ileri derecede azalması) e?ilimi olanlar, 
Tetracyclin Nöroleptik veya akne, rozasea tedavisiyle ya?lanmay? önleme amac?yla kullanılan retinoidler gibi ????a karı? hassasla?tıran ilaçları kullananlar, 
Uçuk olarak da bilinen herpes geçiren hastalarda ise hastalı??n gerçekle?mi? olduşu bölgeye lazer uygulanmamalıdır.

A?RISI VE BA?KA R?SKLER? VAR MIDIR?

Alexandrite ve Nd-YAG sistemli lazer cihazlarında aktif soşutuculu ucu sayesinde uygulama sırasındaki ac? ve rahatsızlı?? minimuma indirgenmi?tir. I??n verildi?inde baz? hastalar, hafif bir batma ya da yanma hissi duydukların? söylerler. Lokal anesteziye ihtiyaç yoktur. Lazer sonrasında 10-15 dakika ile en fazla 1 saat arasında süren kıl folliküllerin çevresinde erythem (ödem) olabilir.

TEDAV? ÖNCEsıNDE VE SÜREC?NDE NELER YAPILMALIDIR?

Lazer tedavisine ba?lamadan önce kılların 4 hafta süre ile ne a?da, ne de c?mb?z ile alınmamı? olması gerekmektedir. Lazer ???n? da kıl köküne ula?may? hedefledi?i için, epilasyon tedavisi sürecinde kılın köküne ula?may? hedefleyen bu gibi yöntemlere ba?vurmamak gerekir. 

LAZER EP?LASYON YAPILDIKTAN SONRA TEKRAR TÜYLER?N ÇIKMA R?SK? NEdır?

Lazer epilasyon ile jilet, a?da ve epilatör yöntemlerine göre çok daha kalıc?, konforlu ve hijyenik sonuçlar elde edilir. Belli aralıklarla birbiri ard?na uygulanan seanslar sonucunda tüylerin yüzde 90–95''i kalıc? olarak tahrip olabilir. Sadece çok az miktarda çok ince ve çok aç?k renkli tüyler kalabilir. Belli aralıklarla tekrarlanan seanslar sonrasında cilt ve kıl yap?sın?n uygun olması halinde uygulama yap?lan bölgedeki kılların kad?nlarda yüzde 70-90'?, kad?nlarda ise yüzde 60-80'i kalıc? olarak temizlenir. Geriye kalan kıllar ise ince, aç?k renkli ve kozmetik önemi az olanlardır.

Lazer Epilasyon Nedir? Ne şekilde Uygulanabilir?