Lazer Epilasyon Neden Birden Fazla Seans Gereklidir?

Lazer Epilasyon Neden Birden Fazla Seans Gereklidir?

LAZER EPİLASYON NEDİR

Lazer epilasyon, bildiğimiz ışıktan farklı olarak, ?????n tek dalga boyunda düz bir demet halinde yay?lmasıdır. Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerin lazer enerjisi kullan?larak kalıc? ve Sağlıklı olarak yok edilmesidir. Milisaniyelik at??larla cilde uygulanan lazer ???n?, kıla rengini veren melanin pigmenti taraf?ndan emilir ve çevre dokuya zarar vermeden seçici olarak kıl kökünde yoşunla??r. kıl kökünde ?sı olu?turur ve kıl kökünü tahrip eder. Birbirini izleyen birkaç seans sonunda uygulama yap?lan bölge tüylerden arınır.

LAZER EP?LASYON DA C?NsıYET AYRIMI VE YA? SINIRI VAR MIDIR?

Lazer epilasyon cinsiyet ayr?m? yapmaksız?n ergenlik ça??na ula?mı? erkek ve kad?nlara işlem yap?lmalıdır.

 

LAZER EP?LASYON VUCUDA ZARAR VER?R mı?

Lazer epilasyon vücuda zarar vermez. Çünkü yap?lan işlem sırasında derinize, ter bezlerinize zarar vermeden sadece kıl köklerinizi hedef alır. FDA taraf?ndan, kalıc? epilasyon sağlad??? ve güvenilirli?i onaylanmı?tır.

 

LAZER EP?LASYONDA NEDEN B?RDEN FAZLA SEANS GEREKlıdır?

Vücut kılları anajen, katajen, telojen olarak adlandır?lan üç geli?im evresinde bulunur. Her kıl kökü, bu devrelerden birbirinden ba??msız farklı zamanlarda geçmektedir. Lazer epilasyon daha çok anajen dönemdeki kılları etkiler. Bu nedenle tek seansta uygulanan bölgedeki tüm kılları yok etmek mümkün olmamaktadır.

 

LAZER EP?LASYONDA SEANS ARALIKLARI NASIL OLMALIDIR?

Epilasyon bölgesinde seans sıklı?? yüz bölgesinde 1-1,5 ay, vücut bölgesinde 1-2 aydır. Tedavi ilerledikçe seans aralıkları uzamaktadır.

 

LAZER EP?LASYONDA TEN RENG? ÖNEMlı M?dır?

Lazer epilasyon yöntemi, beyaz tenli ve koyu renk tüylü ki?ilerde etkinli?i daha yüksek olan bir yöntemdir. Lazer cihazlarında, ki?iye uygulama yapılacak bölgeye özel ayarlamalar yapabildi?inden, cilt rengi esmer olan ki?ilerde, bronz tenlilerde, hatta zencilerde bile, dozlar cilde zarar vermeyecek seviyelere indirilerek uygulanmadır.

 

LAZER EP?LASYON ÖNCEsı NE YAPILMASI GEREK?R?

Lazer epilasyondan en az bir ay öncesine kadar kılları kökünden alan a?da, epilatör, c?mb?z, iple alınma işlemleri yap?lmamalıdır. Lazer epilasyondan 15 gün öncesine kadar bronzla?ma olmamalı ya da solaryuma girilmemelidir. Tüy dökücü kremler köklere işlemedi?inden, lazerden önce kullan?lmalarında sak?nca yoktur. Jiletleme işlemi, hiç bir zaman kıl köklerini güçlendirmeyecek ve ayva tüylerini kalınla?tırmayacaktır. Cildi soyan ürün (peeling) kullan?lıyorsa (retinoik asit, glikolik asit ) 15 gün önce b?rakılmı? olmalıdır.

 

 

LAZER EP?LASYON UYGULAMASININ SAKINCALI OLDUşu DURUMLAR NELERdır?

  • Kalp pili olanlar
  • Sara hastalı?? olanlar 
  • Hamile kad?nlar
  • Sarı beyaz ve ayva tüye sahip olanlarda lazer epilasyon uygulaması sak?ncalıdır.

 

LAZER EP?LASYON SEANSINDAN SONRA NELERE D?KKAT ED?LMElıdır?

Tedaviden sonra hemen günlük ya?ant?n?za dönebilirsiniz. İşlem gören bölgeye makyaj malzemeleri rahatlıkla uygulanabilir. İşlem sonrasında, ilk 24 saat çok sıcak su uygulaması yap?lmamalıdır. Lazer epilasyon, cildin aç?kta kalmı? bölgelerine uygulanmı?sa, sonraki seansa kadar güne?li havalarda güne? koruyucu kullan?lmalıdır. Lazer epilasyon uygulanan kılların kökleri 3 ile 10 gün içerisinde uzama ve dökülmeye ba?lar veya el ile çekilerek tutulduşunda kolayca ç?kar.

 

LAZER EP?LASYONDA EN UYGUN DÖNEM NE ZAMANDIR?

En etkili ve kalıc? tüylerden kurtulma yöntemi olarak bilinen lazer epilasyonun en uygun dönemi sonbahar ve k?? ayları. Özellikle yeni ç?kan cihazlarla çok daha k?sa sürede sonuç alınabilir, en ince tüyler bile yok edilebilmektedir. Lazer epilasyonu birkaç süreçten oluşuyor. Önce alan temizleniyor ard?ndan bu alandaki tüyler k?salt?larak lazerle taran?yor. Lazer enerjisi deriden geçip kıl folikülündeki pigment taraf?ndan emiliyor. Saniyeden k?sa süre içinde tedavi edilen kıl folikülleri etkisiz hale getiriliyor. Alan?n geni?li?ine ba?lı olarak tedavinin süreci birkaç dakikadan birkaç saate kadar ç?kabiliyor. Tüyler de 2-3 gün içinde kendili?inden dökülüyor. Lazer epilasyonun herhangi bir kalıc? yan etkisi yoktur. Uygulama sonrasında baz? ciltlerde k?zarma ve hafif kabarma olabilir, birkaç saat veya çok hassas ciltlerde birkaç gün içerisinde düzelecektir.

Lazer Epilasyon Neden Birden Fazla Seans Gereklidir?