Alexandrite Lazer Epilasyon Ataşehir

Alexandrite Lazer Epilasyon Ataşehir

Alexandrite lazerler uzun zamandır epilasyon amacı ile kullanılan lazerdir. Bu lazerler aç?k cilt rengine sahip kimselerde daha etkili olur. 755 nm dalga boyunu içeren lazerdir.  Alexandrite lazer kullan?m? pratik lazerdir. önemli avantaj? uygulama alan?ndaki kılların hemen yüzeyden temizlenmesi sayesinde uygulama alan?nda uygulama sonrası kıl kalmaz. Bir miktar tüy uzar gibi olur ve 10-15 gün içerisinde dökülür. A?r?sı en az lazer epilasyon tipidir. Cihaz cilde 3 santimden at?? yapt???ndan hijyen açısından sorun ya?anmaz. Uygulama öncesi kıllar 5-7 gün önce tra?lanarak uygulanabilir. Bu sistem ile uygulama yap?ld???nda kıllar uygulama sonrası bölgeden temizlenir. Bir hafta ile 10 gün içerisinde kılların dökülmeleri görüldü?ünden temiz ve konforlu ve güven vericidir.
 
Alexandrite lazer, vücut ve yüz bölgelerinde ba?arı oran? yüksek bir sistemdir. Hava soşutma sistemi sayesinde epilasyon işlemi Yapılırken ciltte olu?abilecek lekelenme ve yanma gibi etkileri minimize eder. Her epilasyon sistemi gibi güne?ten korunmalı ve bronz tenle epilasyon yaptır?lmamalıdır.
 
Alexandrite lazer epilasyon sistemi en geçerli en ba?arılı gerçek epilasyon yöntemdir. hızlı bir lazerdir. Uygulaması bu nedenle kolay ve pratiktir. Uzun zamandır kullanılan ve etkinli?ini ispatlamı? bir lazerdir. Bu sebeplerle birçok merkez ve hasta taraf?ndan tercih edilen oldukça popüler bir lazerdir. 
 
Etkin sonuç için yüksek doz kullan?lması gerekti?inden koyu tenlerde tercih edilmez. Pulse süresini Aşırı arttırmak ise etkinli?i azaltır. Sonuç olarak alexandrite lazerler doğru yerde ve doğru dozda kullan?m?nda etkili ve yan etkisi az lazerdir.
 
Lazer ???nların?n etkisi sadece birkaç milimetreyle sınırlı olduşundan iç organlara zarar vermemektedir. Ciltte kızarıklık ka??nt? gibi 3-4 gün süren etkiler d???nda ciddi zararlar vermedi?i görülmü?tür. Yumurtalarım?z çok derin yerle?imli organlarım?zdır ve bu ???k sisteminin yumurtalara ula?ması mümkün de?ildir. Birkaç milimetreye etki eden ve yakla??k 20 y?ldır uygulanan lazer yöntemi, iç organlara ula?mad??? için herhangi bir k?sırlık etkisine yol açmad??? gözlenmi?tir.
 
Nd-YAG LAZER
Bu lazer tipi teknik özellikleri nedeni ile en derine yani 1064 nm inen lazer tipi olarak bilinir. Dalga boyu en uzun olan epilasyon lazeridir. Bu nedenle kılın yap?sında bulunan melanin ismindeki boya maddesine az tutunur. Melanin taraf?ndan az tutulması sayesinde Nd-YAG lazer çok koyu tenlerde hatta zencilerde bile epilasyon amaçlı kullan?labilmektedir.
Derine indi?inden dolay? Nd-YAG lazer hafif a?r?lı lazerdir. Birçok klinikte epilasyon için Nd-YAG lazere nadiren ba?vurulur.
 
Nd-YAG lazer yüzeysel kılcal varislerin tedavisinde kullanılan en iyi lazerdir. kılcal varislerdeki hemoglobin boya maddesine tutunur ve damarın yanmasına neden olur. Bu nedenle varis tedavisinde 5 mm’yi geçmeyen kılcal varislerin tedavisinde Nd-YAG lazer tercih edilen lazerdir.
 
Nd-YAG lazer, Koyu renk cilt tipine ve bronz tene uygulanabilir, bu nedenle yaz?n uygulanmasında bir sak?nca yoktur. ?nce kıllarda da etkilidir. Nd-YAG lazer kıl köküne ula?arak kalıc? ve etkili sonuç alınmasın? amaçlar. Deriye lazer enerjisini gönderirken en d?? tabakay? koruyan özel soşutucu ünitesi mevcuttur. Uygulama esnasında ciltle teması olmad???ndan hijyen açısından sorun ya?anmaz.
 

 

Alexandrite Lazer Epilasyon Ataşehir