Alexandrite Lazer Formmed Polikliniği

Alexandrite Lazer Formmed Polikliniği

Lazer teknolojisi son yıllarda Sağlık alanında kullanılmaktadır. Lazer adı zaman zaman insanlara ürkütücü gelse de teknolojik geli?iminin takip edilmesi, hekimin ve tedavinin ba?arısın? arttır?r.
 
Günümüz insan? genetik veya hormonal de olsa istenmeyen tüylerle mücadele etme ?ansına lazer teknolojisi sayesinde sahiptir. Lazer epilasyon; CE belgesi olan son teknoloji Alexandrite Lazer sistemleri ile art?k daha ba?arılı sonuçlar alınmaktadır.
 
Alexandrite lazer 755 nm dalga boyundaki ???nlardan olmaktadır. Bu dalga boyu kılın yap?sında bulunan melanin pigmenti (siyah boya maddesi) taraf?ndan yoşun şekilde emilen ???n demetlerini içerir. 
 
Lazer kıl köklerine nasıl etki gösterir?
Lazer, ???k ?sısıyla seçici tahrip ad? verilen mekanizma üzerinden etki gösterir. Deriye lazer at??? yap?ld???nda, ???k milisaniyeler içinde deriden emilmeksizin geçer ancak kıl kökü ve kıl gövdesi taraf?ndan emilir ve kıl kökü içinde yüksek ?sı meydana getirerek kıl kökünün tahrip olmasına yol açar.
 
Lazer vücuduma bir hasar verir mi?
Lazer çoşu zaman radyasyon gibi de?erlendirilip sağlı?a zarar vermesinden gereksiz yere korkulmaktadır. Oysa lazer ile radyasyon arasında bir ili?ki yoktur. Lazerin deriye uygulanması sırasında deri alt?ndaki doku ve organlara herhangi bir etkide bulunduşuna dair bir bulgu da gözlenmemi?tir. 
 
İşlemler ac? verir mi?
Lazerle tahrip edilen kıl kökü, c?mb?zla çekildi?inde meydana gelen ac?n?n benzeri bir his alg?lanır. Vücudun baz? bölgeleri daha duyarlı olduşundan, Doğal olarak baz? bölgelerde bu his daha güçlü olabilir. Lazer soşutucu ile birlikte kullan?lmakta olduşundan derinin ?sınmasına ba?lı bir a?r?-ac? meydana gelmez. Soşutucu, işlem sırasında lazer at??? öncesi-at?? sırası ve sonrasında deriyle sürekli temas halinde tutularak işlem bölgesini soşutur ve deri üst tabakasın? lazerin ?sısından kurur.
 
Lazerli epilasyon hangi bölgelerde uygulanır?
Lazer, bütün vücuda uygulanabilir. Yüz, ense, boyun, kulaklar, ka?lar, kol, koltukalt?, bacak, göbek, kalça, sırt, omuzlar, belde uyguland??? gibi, gö?üs, meme, bikini çizgisi gibi hassas bölgelerde güvenle uygulanabilir.
 
İşlemler ne kadar sürer?
Bu işlem yap?lan bölgenin geni?li?ine göre de?i?ir. Örne?in dudak üstü 1 dakikada biterken vücut bölgeleri 1-2 saat sürebilir.
 
Kaç kez Yapılır? 
Lazer kıl köklerine geli?me dönemlerindeyken etki eder. Dinlenme dönemindeki bir kök lazerden ötürü geçici bir süre için baskılanabilir ancak tahrip olmaz. Belli zaman diliminde tüm kıl kökleri birden büyüme döneminde olmayaca??ndan, bütün kökleri yok etmek için de tek bir tedavi yetmeyecektir. İşlemler, kökler büyüme faz?na girdikçe, 4-6 hafta aralıklarla ya da tüyler ç?kt?kça Yapılır. Toplam işlem say?sı vücut bölgesine göre de?i?ti?i gibi, genetik faktörler, ya?, cinsiyet, hormonal profil gibi özelliklerinize ba?lı olarak da farklılıklar gösterir. Ortalama vücut bölgesinde 5-8, yüz bölgesinde 10-12 seansta çözüm bulunmaktadır. Tedavi plan? taraf?m?zca ki?iye özel yap?lmaktadır. kişinin cilt yap?sı kıl rengi ve kalınlı??na bakılır. En iyi sonuç, beyaz tenli, siyah ve kalın kıllarda alınmaktadır. 
 
Tedaviden sonra deride ne gibi bir de?i?iklik gözlenir?
Baz? ciltlerde pembelik veya kızarıklık olabilir. Ancak güçlü bir soşutucu ile birlikte kullanılan lazerlerde, işlem sonrası pembelik-kızarıklık hemen hemen hiç görülmez.
 
Tedaviden sonra yapmamam gerekenler nelerdir?
Tedaviden sonra hemen günlük ya?ant?n?za dönebilirsiniz.
 
Tedaviden sonra losyon-krem kullan?m? gerekli midir?
Deride kızarıklık meydana getiren lazer işlemlerinden sonra koruyucu olarak bir tak?m kremler kullanmak gerekli olabilir ancak kızarıklık olu?mayan bir tedaviden sonra herhangi bir koruyucu krem uygulamasına da gerek kalmaz.
 
Yüze uygulanan bir tedaviden sonra makyaj yapılabilir mi?
Deride kızarıklık meydana getiren bir lazer tedavisinden sonra kimi makyaj malzemelerinin kullan?m? sak?nca yaratabildi?i akılda tutulmalıdır ancak kızarıklık olu?mayan bir tedaviden sonra işlem gören bölgeye makyaj malzemeleri rahatlıkla uygulanabilir.
 
 

 

Alexandrite Lazer Formmed Polikliniği