Alexandrite Lazer Hakkında Bilgi

Alexandrite Lazer Hakkında Bilgi

ALEXANDRİTE LAZER
Vücudunuzdaki istenmeyen tüyleri azaltmak için yakla??k 20 y?ldır kullanılan lazer ???n teknolojisine hergün bir yenisi daha ekleniyor. Ancak bu ad?mda dikkat etmeniz gereken en önemli ?ey hangi yöntemi kulland???n?zdır. Sizlere son y?llarda kad?nların sık tercih etti?i ve memnun kald?kları Alexandrite Lazer yöntemini mercek alt?na ald?k. ??te tüm ayr?nt?larıyla Alexandrite Lazer uygulaması…
Hormon bozuklukları, ilaç kullan?mları veya yanlı? yöntemler nedeniyle tüyleriniz garip bir şekilde yoşun hatta ba? edemeyece?iniz bir hale gelebilir. 
Alexandrite Lazer, ac?sız ve a?r?sız bir şekilde belirli seans aralıkları ve dereceyle yap?lan bir lazer ???n yöntemidir. Belirli dalga boylarındaki lazer ???n?, hedef yap?daki (kıl kökü, damar, leke) renk içeren maddeleri yok etmek için uzman doktorlar taraf?ndan yap?lan Alexandrite Lazer uygulaması, çok koyu olmayan ciltler en ideal tüy alma yöntemlerinden biridir.

Lazer kıl köklerine nasıl etki gösterir?
Lazer, ???k ?sısıyla seçici tahrip ad? verilen mekanizma üzerinden etki gösterir. Deriye lazer at??? yap?ld???nda, ???k milisaniyeler içinde deriden emilmeksizin geçer ancak kıl kökü ve kıl gövdesi taraf?ndan emilir ve kıl kökü içinde yüksek ?sı meydana getirerek kıl kökünün tahrip olmasına yol açar.

Lazer vücuduma bir hasar verir mi?
Lazer çoşu zaman radyasyon gibi de?erlendirilip sağlı?a zarar vermesinden gereksiz yere korkulmaktadır. Oysa lazer ile radyasyon arasında bir ili?ki yoktur. Lazerin deriye uygulanması sırasında deri alt?ndaki doku ve organlara herhangi bir etkide bulunduşuna dair bir bulgu da gözlenmemi?tir. 

Lazerli epilasyon hangi bölgelerde uygulanır?
Lazer, bütün vücuda uygulanabilir. Yüz, ense, boyun, kulaklar, ka?lar, kol, koltukalt?, bacak, göbek, kalça, sırt, omuzlar, belde uyguland??? gibi, gö?üs, meme, bikini çizgisi gibi hassas bölgelerde güvenle uygulanabilir.

Kaç kez Yapılır? 
Lazer kıl köklerine geli?me dönemlerindeyken etki eder. Dinlenme dönemindeki bir kök lazerden ötürü geçici bir süre için baskılanabilir ancak tahrip olmaz. Belli zaman diliminde tüm kıl kökleri birden büyüme döneminde olmayaca??ndan, bütün kökleri yok etmek için de tek bir tedavi 
herhangi bir koruyucu krem uygulamasına da gerek kalmaz.

Yüze uygulanan bir tedaviden sonra makyaj yapılabilir mi?
Deride kızarıklık meydana getiren bir lazer tedavisinden sonra kimi makyaj malzemelerinin kullan?m? sak?nca yaratabildi?i akılda tutulmalıdır ancak kızarıklık olu?mayan bir tedaviden sonra işlem gören bölgeye makyaj malzemeleri rahatlıkla uygulanabilir.

Alexandrite Lazer Hakkında Bilgi