Baby Face Lazer Hangi Ciltler İçin Uygundur?

Baby Face Lazer Hangi Ciltler İçin Uygundur?

THULIUM LAZER LEKE TEDAVİSİ

Baby Face Beauty -1927nm – FDA onaylı Thulium lazer cihaz?dır. Cilt yenileme için kullanılan karbondioksit ve erbiyum fraksiyonel lazerler gibi etki gösteren thulium lazer derinin üst tabakasın? koruyarak etki sağlad???ndan, di?erlerine k?yasla belirgin derecede daha hızlı iyile?me sağlamaktadır. 1mm cilt alt? derinli?ine ula?abilen Lutronic firmasın?n Thulium lazer cihaz? Lasemd, nam-? di?er, Baby Face Beauty, leke tedavisi, skar tedavisi ve anti-aging uygulamalarında çok hızlı ve etkin sonuçlar alınan cilt tedavi ve yenileme lazeridir.

Baby Face Beauty lazer konseptinin bir parçası olan nano moleküler yap?daki ampullerin hepsinde ana etken madde d???nda iki adet bitki ekstresi bulunmaktadır. Antioksidan özellikleri çok güçlü olan bu ekstreler genel Tıpta kanser tedavisi, romatizma gibi pek çok hastalı??n tedavisinde hücre hasarların? gidermeye ve doku yenilenmesine destek için kullan?lmaktadır. Baby Face Baeuty ampulleri, sisteme özel geli?tirilmi? formülasyona sahiptir. Farklı cilt sorunların?n tedavisinde,özellikle hangi sorun hedefleniyorsa o durumun tedavisine uygun olan ampul seçilerek uygulama Yapılır.

 

Baby Face Lazer Hangi Ciltler ?çin Uygundur?

Baby Face Beauty kad?n, erkek ay?rt etmeden, şu ana kadarki cilt bak?m uygulamalarında istedikleri etkiyi alamamı?, kızarıklık, morarma olmadan daha parlak ve sık? bir cilde kavu?mak isteyen herkes için uygundur. Herhangi bir iyile?me süreci bulunmamaktadır. An?nda günlük hayat?n?za geri dönebilirsiniz. Baby Face Beauty’de kullanılan serumlar saf içerikleri ile kullan?ma sunulmu?tur içerisinde resveratrol bulunmaktadır.

 

Baby Face Beauty Uygulaması Nasıl Yap?lmaktadır?

Öncelikle kişinin cilt ihtiyac?na göre belirlenen ‘Baby Face Beauty’ protokolü için özel haz?rlanmı? serumlar belirlenir. Anesteziye ihtiyaç duyulmadan lazer teknolojisi ile mikro at?mlar yard?m?yla ürünün alt tabakalara geçi?ini sağlayan kanallar aç?lır ve haz?rlanan serum cilde yedirilir.
Toplamda 4 seans halinde uygulanan bu işlem 2 hafta aralıklarla yap?lmaktadır.

 

Baby Face Beauty Hangi Amaç ?çin Kullan?labilir?

Ciltteki k?r???klılıkların azalt?lmasında
Cilt renginin aç?lmasında
Cildi ve gözenekleri sıkıla?tırmada
Pigment ve Skar azalt?lmasında
Cilt parlaklı??n?n geri kazandır?lmasında
Dekolte bölgesi bakımında
Boyun Gençle?tirme
Anti-aging ve Melasma bakımında kullanılır.

 

Baby Face Uygulaması Kaç Seans Yapılır?

kişinin cildine ba?lı olarak 1-2 hafta aralıklarla 3 ila 5 seans uygulanabilir. E?er cilt bakımı amac?yla yap?lıyorsa tek seansta bile alınan sonuç oldukça tatmin edicidir.

 

Baby Face Beauty'nin lazerden fark? nedir?

-Öncelikle tedavi süresinin k?sa olması (5-10 dakika toplam süre)
– A?r?sız bir yöntem olması sebebiyle anestezi ihtiyac? olmaması
– K?sa süreli bir kızarıklık olması nedeniyle kişinin günlük ya?am?na hemen dönmesi.
– Hem lazerin etkisi hem de kullanılan kozmesötiklerin ciltte emilmesi için ideal ortam? sağlayarak, içten d??a doğru iyile?meyi h?zlandır?r.

Baby Face Lazer Hangi Ciltler İçin Uygundur?