Epilasyon Kliniğinde Verilen Hizmetler

Epilasyon Kliniğinde Verilen Hizmetler

EPİLASYON KLİNİĞİNDE VERİLEN HİZMETLER
Herhangi bir epilasyon klini?ine gitti?inizde, klini?in bünyesinde bulunan uzmanlar yard?m? ile ?ikâyetlerinizden ya da isteklerinizden bahsedebilir, size verilmesi gereken hizmet ile ilgili bilgi alabilir, aklın?za yatarsa da bu hizmetlerin uygulanmasın? isteyebilirsiniz.
Oradaki güzellik ve bak?m uzman? taraf?ndan hangi hizmete yönlendirilece?iniz belirlenecek ve ard?ndan titizlikle gerçekle?tirilecek tedaviniz ba?layacaktır.
 
Lazer epilasyon:
I??k – ?sı sistemi ile tüylerden tamamen kurtulman?z? sağlayacak epilasyon çe?ididir. Bu epilasyonda kullan?lacak sistemlere göre size verilecek hizmet adlandır?lacaktır.
 
Alexandrite lazer epilasyon:
Aşırı koyu olmayan ten rengi ve ten renginden daha koyu olan kılları olan ki?ilerin tercih edebilece?i epilasyon çe?ididir. Di?er çe?itlerine göre daha az ac? vermesi sayesinde öne geçmi?tir.
Bu cihaz sisteminin içerisinde ise soşutucu bulundurduşu için ac?n?n minimum derecede hissedilmesini sağlayacaktır. Muhtemelen 5 ile 8 seans arasında etkilerini görecek ve tüylerinizden sonsuza kadar kurtulacaksın?z. 
 
ND lazer epilasyon:
Derinin alt katmanlarına kadar inebilecek cihaz sisteminin ç?k?? gücü çok yüksektir. Bu güç sayesinde kıl köklerine kolaylıkla ula??lır ve köklerin yok edilmesi sağlanır. Kullan?m alan? oldukça geni?tir. 
 
EP?LASYON KlıN???NDEK? H?ZMETLERDEN SONRA NELERE D?KKAT ED?LMElıdır?
Epilasyonun çe?idi ne olursa olsun deri üzerinde geçici kızarıklıklar ve ?i?likler olu?acaktır. Bunların birkaç gün içerisinde kendili?inden yok olduşunu göreceksiniz. Ancak bu süreci h?zlandırmak isterseniz klinik uzman?n?z?n önerece?i kremleri kullanabilirsiniz.
Makyaj yapan biri iseniz lütfen birkaç gün hatta bir hafta makyajda uzak durunuz. Epilasyon sonrası cildinizde olu?abilecek tahribatları böylece önlemi? olursunuz.
Epilasyon sonrasında çok hafif bir ac? hissedeceksiniz ve bu ac? size suya tutma iste?i verecektir. Kesinlikle su ile teması engellemelisiniz. Bu sürenin uzunluşuna uzmanlar karar verir ancak en az 6 saat sudan uzak durmak gereklidir.
Epilasyondan sonra du? alabilecek konuma geldi?inizde tüylerinizin daha kolay dökülmesi için lifinizi bastırarak uygulamalısın?z.
 
Epilasyon Kliniğinde Verilen Hizmetler