Epilasyon Yöntemleri

Epilasyon Yöntemleri

Lazer Epilasyon : Vücutta istenmeyen tüylerin hızlı, güvenli, etkili, ac?sız ve cilde zarar vermeden yok edilmesinde kullanılan bir epilasyon yöntemidir. Lazer Epilasyon uygulamasın?n di?er epilasyon yöntemlerine göre en önemli avantaj?; istenmeyen tüylerin üzerinde %80-90 kalıc? bir etki yaratmasıdır.
 
??neli Epilasyon (Elektroliz) : Epilasyon yapılacak bölge önce alkolle temizlenir, sonra ince bir i?neyle kıl köküne girilerek elektrik verilir. Bu şekilde kıl kökü tahrip edilmi? olur. Jilet ya da tüy dökücülerle alınarak kalınla?mı? tüylere daha fazla elekrik verilmesi gerekti?inden, bu durumda daha fazla ac? hissedilir.
 
Radyo Frekans sistemleri : Bu yöntem ses dalgaların?n kıl kökünde ?sıya dönü?erek kıl kökünü yakmasına dayanır. Lazer yada flash epilayon ile desteklenmez ise epilasyon etkisi nispeten zay?f kalmaktadır.
 
Foto Epilasyon : Foto epilasyon, lazer gibi ?????n yoşun biçimde deriye verilerek kıl köklerinin yakılmasıdır. Ancak ?????n dalga boyu lazerlerinkinden daha dü?üktür. Epilasyon yapılacak bölgenin ac?sın? hafifletmek ve olu?abilecek kızarıklıkları engellemek için epilasyon yapılacak bölge soşutulur.
 
Blend Yöntemi : ??neyle kıl köküne girilerek yüksek frekansda elektrik enerjisi uygulanarak epilasyon Yapılır. Verilen yüksek frekans nedeniyle kıl kökünde bir çe?it ödem sıv?sı olu?arak kılı öldürür. Bu sıv?n?n olu?ması beklendi?inden seanslar klasik i?neli yönteme göre daha uzun sürer. Epilasyondan sonraki ilk 24 saat içinde cilde su ve fondoten, ilk 48 saat içinde de sabun de?dirilmemesi gerekmektedir. Hamilelere, vücudunda platin ta??yanlara, yüksek tansiyon hastalarına ve regl dönemindekilere uygulanmaz.
Epilasyon Yöntemleri