Kalıcı Makyaj Neden Yapılır?

Kalıcı Makyaj Neden Yapılır?

Kalıcı Makyaj Nedir?

Kalıcı makyaj uygulaması göze, dudak kalıcı olarak kalıc? makyaj cihaz? ve kalıc? makyaj boyaları ile kalıc? makyaj (micro) i?neler yard?m?yla Epidermis tabakasına çok hassas bir şekilde mikro pigmen uygulanmasıdır.
100% anti-alerjik ve 100% Doğaldır. Yüz ve cilt ile uyumludur. Tek kullan?mlık steril mikro i?nelerle, cilt yüzeyini kontürleme işlemidir. yapılacak olan bölgeye göre işlem süresi k?salıp uzayabilir. Dudak 40dk, göz 10dk, toplam makyaj en fazla iki saat sürer.
?stenilmeyen kalıc? makyaj bir veya iki seanslık lazerle silinebilir.
Doğal bir görünüm için ten rengine saç rengine uygun Doğal renkler sec?lır.
Kalıc? makyaj ürünleri katk? ve koku maddeleri içermez. Kalıc? Makyaj işlemini dövme ile karı?tırmamak gerekir. Kalıc? Makyaj ile dövmenin en büyük fark? ciltteki kalıc?lık süresidir. Ürünler bitkisel olduşu için kalıc? makyaj?n ömrü genel olarak 2-5 y?l arasındadır.
Profesyonel kalıc? makyaj ka? uygulamalari dört teknikle yapilir. Birincisi kalıc? makyaj kıl tekni?i diye adlandırd???m?z natürel kıl görünümü vererek tek tek kıl çizerek kalıc? makyaj kıl tekni?i. ?kinci kalıc? makyaj ka? uygulama tekni?imiz ka? bölgesinin alt k?sm?n? hafif bir tonla gölgelendirerek üstüne kıl çizdi?imiz Doğal görünümlü kalıc? makyaj gölgeli kıl tekni?i uygulamasi. Üçüncü kalıc? makyaj ka? tekni?imiz yap?lan ka? tasarım?n?n sade bir tonla gölge uygulanmasıdır.

 

Kalıc? Makyaj uygulamasında a?r? oluyor mu?

Göz kapa?? üstüne ve alt?na ve de dudak çevresine yap?lan iyi bir lokal anestezi, kişinin a?r? hissetmesini engelemektir. Kalici makyajda uygulama yapılacak bölgeye daha öncesinde sürülen lokal anestetik kremler sayesinde ki?i azda olsa hafif bir ac? duymakta ve kalıc? makyaj uygulaması bittikten sonra ac? hissi hiç bir şekilde kalmamaktadir. Kalıc? makyaj uygulaması sonrasında ayn? gün sosyal hayata dönebilmektedir. Çok rahatlıkla gün içinde kalici makyaj uygulamaları yaptırabilir ve kendinizi daha güzel ve daha dinamik hissedebilirsiniz. Hayata pozitif görünümle ba?lamak sizi bir ad?m önde kılar.
Çoşu ki?i kalıc? makyaj uygulamasın? hafif bir batma hissi olarak tarif eder. kişinin a?r? duyarlılı?? ve uygulay?c?n?n el hafifli?ine göre kalıc? makyaj uygulamaları farklılıklar gösterecek minimum bir rahatsızlık söz konusudur. Kalc? makyaj uygulanacak bölgede olu?abilecek ac?y? en aza indirmek ve bölgeyi uyu?turmak için lokal anestezi uygulaması Yapılır. İşlemin uzunluşu kişinin hassasiyetine, cilt nemine, yoşunluşuna, elastikiyetine ve cildin genel durumuna göre de?i?ebilir. Ortalama süre 30 dakika ile 2 saat arasında de?i?ir. Bir set mikro steril kalıc? makyaj i?nesi, kalıc? makyaj boyası renk karı??m?na batır?larak kişinin istekleri doğrultusunda cilde uygulanır. Profesyonel kalıc? makyaj boya rengi ve kalıc? makyaj i?neleri kullan?larak kalıc? makyaj makinesi vasıtasıyla cildin üst tabakasına zerk edilir. Kalıc? makyaj uygulaması yapt???m?z ki?i hemen gündelik normal hayat?na devam edebilir.

 

Kalıc? Makyaj uygulaması ne kadar sürede uygulan?yor?

Yapmı? olduşumuz profesyonel kalıc? makyaj ka? uygulamaları, kalıc? makyaj dudak uygulamaları ve kalıc? makyaj eyeliner uygulamaları ortalama iki saat olarak sürmektedir. yapılacak kalıc? makyaj uygulaması bölgesine göre zaman belli opsiyonlarda uzay?p k?sala bilir.

 

Kalıc? Makyaj güvenli midir?

Kalici makyaj Yapılırken ki?iye özel tek kullan?mlık steril i?neler kullan?ld??? için son derece güvenlidir. Kalıc? Makyaj da kullanılan ürünler bitki özlü olup alerjik reaksiyon yaratmaz. Bu ürünler yüz bölgesi kalıc? makyaj için özel tasarlanmı?tır.
Kalıc? makyajda kullanılan tüm ürünler bitkisel olduşu için zaman içerisinde yava? yava? ciltten silinerek kaybolur Kalıc? makyaj profesyonel uzmanlar taraf?ndan bilinçli bir şekilde Yapılırsa hiçbir zararı yoktur, boyalar tamamen Doğal bitki köklerinden pigmentten üretilmektedir, kimyasal madde içermez
Kalıc? makyajda mikro-pigmentler Doğal ve su bazlı olduşundan cilt de Doğal bir görünüm sağlar.

 

Kalıc? Makyaj?n ömrü ne kadardır?

Kalıc? makyaj?n ömrü genel olarak 2-5 y?l arasındadır.
Ancak bu süre kişinin cilt yap?sına, ya??na ve ya?ad??? çevresel faktörlere göre de?i?ir. Deri alt?ndaki renkli pigmentler cilt yenilendikçe azalır, solar ve sonunda tükenir. Bu nedenle belli aralıklarla Kalıc? makyaja rötu? yap?lması gerekir. Aç?k renkli ciltler esmer ciltlerden daha hızlı yenilenir. Bunun Doğal bir sonucu olarak kalıc? makyaj daki kalıc?lık süresi biraz daha k?salır. Esmer ciltler bu aç?dan daha şanslıdır. Ayr?ca ya? ilerledikçe cildin yenilenmesi yava?lad???ndan kalıc? makyaj?n ömrü uzar.
kalıc? eyeliner ve kalıc? dip liner kullan?m süresi en uzun olandır. Kalıc? ka? ve kalıc? dudak uygulamaları, kalıc? eyeliner’e göre kalıc?lık süreleri daha k?sadır. Genelde 5 – 7 y?l gibi kalır densede, aslında kişinin bunu memnun kullanma süresidir. Kalıc? makyaj ka?, kalıc? makyaj eyeliner, kalıc? makyaj dudak kullan?m süreleri UV ???nlarına, solaryuma girme süresine, ya?a, kullanılan pigmentin tonuna, uygulama ?ekline ve deri tipine göre de?i?ir.
Pigmentasyon etkisi yakla??k olarak 3 ile 5 y?l boyunca görünürlü?ünü korur ve birden yok olmaz y?lar içinde solarak kaybolur.sürekli canlılı??n? korunmasın? istersek 2 y?lda bir tek rutu? at?labilir.

 

Kalıc? Makyaj neden Yapılır?

Kozmetik olarak ka? bölgesini yeniden yaratmak ya da o bölgeyi doldurmak için yapilir. Seyrek ka?ların araları doldurulur. yapılacak uygulama ile bozuk ka? ?ekli düzeltilebilir, dü?ük ka?lar kaldır?labilir, t?bb? nedenler ile dökülmü? ka?ların yerine yeni ka? tasarlanabilir veya seyrek ka?ların araları doldurulabilir. Ka?ların uç k?sımların?n?n a?a??ya doğru sarkması ki?iyi göründü?ünden daha ya?lı ve yorgun gösterir. Bu durumda ka??n?z? hiçbir estetik operayon olmadan yukarıya çekerek en az 6 ya? daha gençle?tirmesini ve daha estetik yüz hatlarına sahip olman?z? sağlayabilir.

 

Kalıc? Makyaj uygulamasından hemen sonra görünüm nasıl olur?

Kalıc? Makyaj ilk yap?ld???nda size olması gerekenden daha koyu, dolay?sıyla da kalın gelebilir. Fakat k?sa sürede bu durum de?i?ir, cilt kendini yeniler ve pigmentler Doğal bir görünüme kavuşur. Makyaj?n iyile?ip naturalle?mesi 5 gün sonra kendini belli eder 15 gün sonra da son bulur. Bu makyaj sayesinde ka??n?zda istedi?iniz her türlü de?i?iklikleri yapabilirsiniz. İşlem sonrasında göz kapaklarında hafif k?zarklık ve ?i?me oluşur, birkaç gün içinde kızarıklık ve ?i?me kaybolacaktır.Uygulama sonrasında renk daha koyu bir görünüme bürünsede zamanla renkler orjinal hale gelip Koyu tonlar art?k kaybolmu? olacaktir. İşlem sonrası size verilen ilaç düzenli olarak kullan?lmalıdır. Cilt bak?m talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.
Uygulama yap?ld??? andaki renk asıl renk deg?ldır. 1 hafta 10 gun sonra gerçek renkve sekıl ortaya ç?kar, ilk basta daha koyu ve daha kesk?n hatlar, iyile?meyle birlikte Doğal bir hal alır.

Kalıcı Makyaj Neden Yapılır?