Kalıcı Makyaj Nerelere Yapılır? 

Kalıcı Makyaj Nerelere Yapılır? 

KALICI MAKYAJ

İsminden de anlaşılacağı üzere kalıcı makyaj, kadınların gündelik olarak yapt??? makyaj?n daha “kalıc?” halidir. Haz?r söz kalıc?lıktan aç?lmı?ken belirtmekte fayda vardır ki kalıc? makyaj dövme gibi ömürlük bir uygulama de?ildir. kullanılan boya pigmentleri organik tabanlı olduşu için en uzun süreli kalıc? makyaj uygulamasın?n bile ömrü en fazla 3 seneyi bulabilmektedir.

Uygulanan kalıc? makyaj işlemi, özel kalıc? makyaj i?neleri ve cihazları kullan?larak uygulanır. Her ne kadar seçilen teknik, kalıc? makyaj çe?itlerine göre farklılık gösterse de, çoşunlukla özel kalıc? makyaj boya pigmentlerinin, bu i?neler yard?m? ile cildin alt tabakalarına enjekte edilmesi ile gerçekle?tirilmektedir. 

 

Kalıc? makyaj nerelere Yapılır? 

•    Kalıc? Eyeliner & Dipliner
Gözler üzerinde uygulanan kalıc? makyaj eyeliner ve dipliner olmak üzere iki farklı teknik ile gerçekle?tirilir. Kalıc? eyeliner teknikleri, size keskin hatlı, nizami çizilmi? ve kusursuz kuyru?a sahip bir eyeliner arma?an eder. Kalıc? eyeliner uygulaması yaptırd???n?z takdirde en az 1,5 sene boyunca her sabah, daha yeni eyeliner çekmi?çesine uyanma f?rsat?na sahip olursunuz.

•    Dudak Kontürü & Dudak Renklendirme
Özellikle son y?llarda sıklıkla ba?vurulan bir di?er kalıc? makyaj tekni?i de dudak üzerine uygulanandır. Kalıc? makyaj dudak üzerine yap?ld???nda iki farklı yöntem izlenebilir: Dudak kontürü ve dudak renklendirme

•    Microblading & Mikropigmentasyon
Kalıc? makyaj uygulamaları dendi?inde elbette akla gelen ilk uygulamalar arasında kalıc? ka? uygulamaları yer almaktadır. Burada da ba?vurabilece?iniz iki farklı yöntem bulunmakta ve bu iki yöntem arasındaki seçim, çoşunlukla kalıc? makyaj uzman?n?z ile birlikte yapman?z gereken bir seçim olmaktadır.

Elbette kalıc? makyaj yaptırmadan önce bilmeniz gereken baz? püf noktalar vardır. Kalıc? makyaj yapan yerler arasından seçim yaparken bu noktaları dikkate alman?z önem ta??r:
Kalıc? makyaj ifadesinin içindeki “kalıc?” kavram?na aldanmamak gerekir. Organik boyalar kullan?larak gerçekle?tirildi?i ve cildin fazlaca derinine inmedi?i için kalıc? makyaj uygulamaların?n kalıc?lı??, 1-3 y?l arasında sürmektedir. Bu süreler hangi kalıc? makyaj çe?idini seçti?inize göre de?i?kenlik gösterebilir.

Kalıc? makyaj yaptır?ken dikkat edilmesi gerekenler

 Kalıc? makyaj ile dövme ayn? ?ey de?ildir. Dövmede derinin 6-7 kat alt?na inilirken kalıc? makyaj tekniklerinde böylesine bir derinlik söz konusu bile olamaz. Bir kalıc? makyaj uzman? seçerken özgeçmi?ini ara?tırmalı, ne kadardır bu i?i yapt???na dair bir ön bilgi edinmeli ve kaliteli bir işletmeye sahip olup olmad???n? ö?renmelisiniz. Tamamen güvende olmak için kulland??? kalıc? makyaj setinden hangi marka boya pigmentlerini tercih etti?ine kadar kapsamlı bir ara?tırma yapman?zda yarar vardır.Kalıc? makyaj önemli bir rahatsızlı?? olmayan her ki?iye uygulanabilir. ?eker hastalarına , HIV virüsü ta??yanlara ve hemofili hastalarına uygulanması kesinlikle sak?ncalıdır.

Kalıcı Makyaj Nerelere Yapılır?