Kalıcı makyajda hangi bölgelere uygulama Yapılır?

Kalıcı makyajda hangi bölgelere uygulama Yapılır?

KALICI MAKYAJ

Bakımlı olmayı sadece belirli saatlerle sınırlamayan, rutin makyaj işlemi ile vakit kayb?n? bir kenara b?rakmaya kararlı, ka?ların?n, kirpiklerinin ?eklini ve yoşunluşunu geli?tirmek isteyen kad?nlar için büyük bir kolaylık olan kalıc? makyaj, k?sa süreli ve çok etkili. Terleyince deforme olan makyaj da önemli bir sorun.
Ayr?ca dudak sınırların?n belirsiz olması, cansız ve dolgun olmayan görünüm de önüne kalıc? makyaj ile kolaylıkla geçilebilen durumlar. En nihayetinde ise işlem, her zaman bak?mlı olmaktan ho?lananlar için pratik bir çözüm adeta.

 

 

Genel olarak a?a??daki durumlarda uygulanması öneriliyor;

•    Dudakların?zda pigment kayb? varsa,
•    sık sık uçuk ç?k?yorsa,
•    Yarık dudak sorununuz varsa,
•    Kirpikleriniz seyrekse,
•    Ka?ların?z seyrekse, sık sık dökülüyor aç?klıklar oluşuyorsa,
•    Göz sağlı?? sorununuz varsa ve bu yüzden makyaj yapam?yorsan?z,
•    El titremesi sorununuz varsa ve bu yüzden makyaj yapam?yorsan?z,
•    Her sabah makyaj yapmaya zaman ay?rmak istemiyorsan?z,
•    Spor yaparken bak?mlı olmak istiyorsan?z,
•    Havuza, denize girerken bak?mlı olmak istiyorsan?z kalıc? makyaj sizin için.
•    ?imdi gelin, kalıc? makyaj uygulamasın?n detayların?, fiyatları, iyile?me süreci gibi konulardaki genel bilgilere göz atalım.

 
Kalıc? makyaj uygulama prosedürü nasıldır? Kalıc?lı?? nasıldır?

Kalıc? güzellik için tercih etti?iniz bu uygulamada farklı renklerde boyalar kullan?lıyor. Ancak burada çok önemli bir ayr?m noktası var, renkli pigmentlerden olu?an ‘Doğal’ ve ‘su bazlı’ cilt dostu boyadan söz ediyoruz. Bilimsel boya, üst deriye (yani epidermis bölgesi) a??lama yoluyla uygulan?yor. Kalıc? dövmede kullanılana benzer ekipmanlarla uyguland??? dikkatinizi çekebilir. Fark şudur, kalıc? dövmede boya maddesi daha derine yani dermal tabakaya gönderilir. Bu tabakadaki boyar madde at?lmaz.
Üst deriye uygulanan kalıc? makyajda ise hücre yenilemesi ile birlikte pigmentler vücuttan at?lacaktır. Bu noktada metabolizma h?z?, kalıc? makyaj?n dayan?klılık süresini belirler; bölgesine ba?lı olarak genelde en az 1-2 y?l kalmakta olan kalıc? makyaj, 4-5 y?la varan sürelerde dayan?klılık gösterebilir. Böylelikle uzun süreli ve etkileyici bir kalıc?lık sağlanır. Sürenin sonuna doğru flula?ma (silinmeye ba?laması) ?eklinde bir görünüm söz konusu olur, bu durumda k?sa bir zaman?n?z? alacak rötu? işlemi tavsiye edilir. En nihayetinde uzun süreli ve etkileyici bir kalıc?lı?? vardır.

 
Kalıc? makyajda hangi bölgelere uygulama Yapılır?

Microblading, mikropigmentasyon ve ka? kontürü
Etkileyici bak??lara ‘her zaman’ sahip olmak isteyenler için k?sa süreli bir işlem. Ortalama 1 saat süren ka? işlemidir. kıl tekni?i ile uygulanır. Ac?sızdır. Makyaj tazeleme ve temizlemeyi hayat?n?zdan ç?karır. Kalıc?lı?? en az 8 aydır.

 

Dudak renklendirme

Dudakların renklendirilmesi işlemidir. Ruj gereksinimi ortadan kalkar, ayr?ca dudakların daha güzel ve canlı görünmesi amaçlı da tercih edilebilir. Makyaj tazeleme ve temizlemeyi hayat?n?zdan ç?karır. Hayat? kolayla?tır?r. Kalıc?lı?? 1,5 -2 y?l arasıdır. Ac?sız bir işlemdir.

 

Eyeliner ve dipliner

Kalıc? makyaj fiyatları yönüyle en mütevaz? işlemler arasında yer alan kalıc? eyeliner, ac?sız, ortalama 1 saat süren pratik bir uygulamadır. Makyaj tazeleme ve temizlemeyi hayat?n?zdan ç?karır. Kalıc?lı?? 1,5 -2 y?l arasıdır.
Öte yandan kalıc? makyaj, para-medikal amaçla da uygulanabilir. Yara izleri, cilt lekelerinin belirsizle?tirilmesi, areola, mastektomi ad? verilen farklı uygulama ?ekilleri de vardır. Detaylı bilgi için bilgi alabilirsiniz.

 

Kalıc? makyaj sonrası nelere dikkat edilmeli?

•    Kalıc? makyaj uygulamasın?n ard?ndan 10 günlük bir süreçte yüzme, sauna yap?lmaz, direkt güne? ?????ndan uzak durulmalı.
•    Suyla temastan önerilen süre boyunca uzak kalınmalı,
•    Bölge ka??nmamalı,
•    Havluyla ovu?turulmaması gerekir,
•    Dezenfekte edilmeli, korunmalı,
•    Güzellik uzmanların?n tavsiyelerine uyulmalı,
•    Nemlendirme kremler kullan?lmalı.

 

Kimler için sak?ncalıdır?

Kalıc? makyaj kimler için sak?ncalıdır sorusu merak uyandır?r. Bu noktada diyabet (?eker) hastaları, AIDS hastaları, hemofili hastalarına (genetik bir hastalıktır) kati suretle uygulanmamaktadır. Say?lan Sağlık problemlerine sahip olmayan herkese uygulanabilir.
 

A?r?lı, ac?lı bir işlem mi?

Kalıc? makyaj a?r? konusunda genel olarak alınan geribildirimler ‘çok hafif batma hissi’ ile sınırlıdır. Uygulama bölgesine göre bu his de?i?ebilir. İşlem öncesinde lokal anestezik krem uyguland??? için ciddi bir ac? hissi duyulmaz.
Tüm uygulamalarda işlem sonrası rutin hayata kalınd??? yerden devam edilebilir. 

Kalıcı makyajda hangi bölgelere uygulama Yapılır?