Kimler Lazer Epilasyon Yaptırabilir?

Kimler Lazer Epilasyon Yaptırabilir?

Lazer Epilasyon Nedir?
 
Lazer epilasyon, ülkemizde en çok kullanılan epilasyon yöntemi haline gelmi?tir. Lazer epilasyon birçok kad?n?n tercihidir. Lazer ?????, bildi?imiz ???ktan farklı olarak, ?????n tek dalga boyunda düz bir demet halinde yay?lmasıdır. Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerin lazer enerjisi kullan?larak kalıc? ve Sağlıklı olarak yok edilmesidir. Lazer epilasyon selektif fototermolizis prensibi üzerine çalı??r. Milisaniyelik at??larla cilde uygulanan lazer ???n?, kıla rengini veren melanin pigmenti taraf?ndan emilir ve çevre dokuya zarar vermeden seçici olarak kıl kökünde yoşunla??r. 
Lazer epilasyonda renkli kıllar üzerinden özgün bir ?????n yoşun olarak gönderilmesi ile kıl kökünde yoşunla?an ?sı enerjisi sayesinde kıl kökünde tahrip meydana getirilir ve bu sayede kıl uzun süreli olarak yok edilir. Lazer epilasyon ile uygun kıllarda kalıc? bir sonuç elde edilebilmektedir.
 
Kimler Lazer Epilasyon Yaptırabilir?
 
kıl oluşumunu tamamlamı?, uygulamaya engel te?kil edecek herhangi bir Sağlık problemi olmayan erkek, kad?n herkes lazer epilasyon yaptırabilir. Hamilelik döneminde olanların yaptırmaması tercih edilir.
 
Lazer Epilasyon Vücuda Zarar Verir mi?
 
Hay?r, zarar vermez. Çünkü yap?lan işlem sırasında derinize, ter bezlerinize zarar vermeden sadece kıl köklerinizi hedef alır. 
 
Lazer Epilasyon Yaz Aylarında Uygulanabilir mi?
 
Tedavi yaz aylarında da uygulanabilir. Fakat, uygulama yapılacak ki?iler uzman?n önerece?i güne?ten korunma yöntemlerini dikkatle uygulamalıdır. Ayr?ca bronz tene uygulama yap?lmamalı, uygulama sonrasında ise güne?te uzun süre kalınmamalıdır.
 
Alexandrite lazer epilasyon nedir?
 
Alexandrite lazer 755 nm. dalga boyunda, lazer epilasyonda ve leke tedavisinde kullanılan bir lazerdir.
 
Alexandrite lazer ile lazer epilasyonun özellikleri nelerdir?
 
Alexandrite lazer renge duyarlıdır. Bu yüzden renkli tüylerin köklerini yakarak kalıc? kıl kayb? yapar. Alexandrite lazer renge çok duyarlı olduşundan koyu ten rengine sahip olanlar ve bronz teni olanlarda tedavi biraz daha uzayabilir.
 
Alexandrite lazer epilasyonun avantajları nelerdir?
 
Renge duyarlı bir lazer olduşundan tüyleri rahatça yok eder. Yap?ld??? anda tüyleri buharla?tırd??? için a?da yap?lmı? gibi temiz bir görüntü oluşur. 
 
Alexandrite lazer epilasyonda hangi tüylere etkilidir?
 
Alexandrite lazer epilasyon aç?k tenlilerde kalın veya ince yap?lı, siyah, koyu tüyleri gidermekte etkilidir.  Çok koyu tenlilerde, sarı ve ince tüylerde etkili de?ildir.
 
Nd:YAG ile lazer epilasyon nedir?
 
Nd:YAG lazer 1064 nm. dalga boyunda, lazer epilasyonda, damar ve leke tedavisinde kullanılan bir lazerdir. 
 
Nd:YAG lazer ile lazer epilasyonun özellikleri nelerdir?
 
Nd:YAG lazer renkli tüylerin köklerini yakarak kalıc? kıl kayb? yapar. Nd:YAG lazer renge çok duyarlı olmad???ndan koyu ten rengine sahip olanlar ve bronz teni olanlarda epilasyonda tercih edilir.Çünkü koyu cildi yakmaz.
 
Nd:YAG lazer epilasyonda hangi tüylere etkilidir?
 
Nd:YAG lazer epilasyon aç?k tenlilerde kalın veya ince yap?lı, siyah tüyleri gidermekte etkilidir. 
 
Kimler Lazer Epilasyon Yaptırabilir?