Lazer epilasyon ağrılı / acılı bir tedavi midir?

Lazer epilasyon ağrılı / acılı bir tedavi midir?

ALEXANDRİTE LAZER

Lazer Epilasyon Nedir?

Tüm dünyada milyonlarca insan, istenmeyen tüylerden kurtulmak için para ve zaman harcamaktadır. Geleneksel yöntemler, tra?lama, a?da, kıl dökücü, kimyasal maddelerin kullan?lması, elektroliz yöntemi olsa da k?sa süreli etkili oldukları için bunlardan hiçbiri ideal de?ildir. Ayn? zamanda bunlar b?ktır?c? olabilmektedir. ?stenmeyen tüylerden kurtulmak için yeni yöntem aray??ları, lazer teknolojisinin buluşuyla yeni bir yön kazanmı?tır.

 

Kimlere lazer uygulanmaz?

 •  Bronz ciltlere uygulanmaz, Hormon tedavisi görenlerde seans say?sı artmaktadır tetrasiklin gibi ????a karı? duyarlı?? arttıran ilaç kullananda dikkatli olunmalıdır.Bu leke riskini arttr?r.
 • Reacutte kullananlar 1 ay kadar önce bu ilac? kesmi? olsalar daha güvenilir olur ?laç kesilmemi?se uygulay?c?n?n enerji seçiminde çok dikkatli olması gerekir.
 • I???a duyarlı??n artt??? ( kollegenaz ) gibi hastalıklarda lazer uygulanmaz
 • Aktif uçuk, si?il olan bölgelerle lazer uygulanmaz ( lazer buralarda hastalı??n yay?lmasına neden olabilir )
 • Yara ,nedbe varsa lazer uygulanmaz.
 • Ben (nevüs) üzerine lazer at??? yap?lmaz.

 

Lazer sonrası nelere dikkat edilmeli

 • Mutlaka güne? koruyucu sürülmeli
 • Kese, peeling gibi tahri? edici işlemler yap?lmamalı
 • Nemlendirici sürmeli
 • Seans aralarında kıl köklerine dokunulmamalıdır. Çok rahatsız eden bir durum olursa makas ile kıl k?saltabilirler.
 • Seanslara düzenli olarak gelmeli

 

Yan etkileri

Nadir olarak görülebilen yan etkileri şunlardır;

 • kızarıklık olabilir genelde 1-2 s. sürer geçer nadiren birkaç gün sürebilir krem tedavisi, soşuk kompres, iyi gelir
 • Ödem olabilir, MAKsıMUM 2 günde geçer
 • Sivilcelenme (folikülit) olabilir. 1-2 ayda max 6 ayda düzelir.

 

Sonuç olarak;

Dermatolog gözetiminde, FDA onaylı soşutmalı lazer teknolojisi ile güvenle 6 y?ldır hastalarım?za hizmet vermekteyken art?k Nd yag lazeri de bünyemize katmı? bulunmaktay?z..Ba?arım?z?, hastalarım?z?n memnuniyeti ile gözlemlemekteyiz.

 

Lazer epilasyon a?r?lı / ac?lı bir tedavi midir?

Lazer epilasyon sırasında lazer at??ları Yapılırken toplu i?ne ucu batması gibi bir ac? hissedilir. Ac?dan ziyade ciltte hafif bir yanma olur. Tedavi esnasında cilde soşuk hava verilerek yanma hissi ortadan kaldırılır. Tedavi sonrası ciltte olu?an tahri? ve yanma hissi anestezik kremler yard?m?yla giderilir. Gün içerisinde etkiler giderek azalacak ve normal seyrine girecektir.

 

Lazer epilasyonun her hangi bir yan etkisi var mı?

Lazer epilasyonun geçici bir süre için ciltte tahri? ve yanma d???nda her hangi bir yan etkisi yoktur.

 

Bikini ve genital bölgelere yap?lan lazer epilasyon yumurtalıklara zarar verir mi? K?sırlı?a yol açar mı?

Lazer epilasyonda kullanılan ???nlar ancak cilt yüzeyinin yakla??k 1 mm alt?nda bulunan kıl köklerine kadar ula?abiliyor, daha derine ve iç organlara ula?am?yor. Lazer cihaz?, ???n? deriye sadece kıl köklerinin etkilenece?i, kılı çevreleyen di?er yap?lara zarar gelmeyecek kadar k?sa bir süre boyunca veriyor. Lazer epilasyonda kullanılan ???nlar radyolojik görüntüleme yöntemlerinde kullanılan X ???nlarından farklı olup, noniyonize karakterdedir. Bundan dolay? lazer epilasyonun k?sırlık yapması mümkün de?il ve k?sırlık yapt???na dair bilimsel bir veri de bulunmuyor. Yaz?n lazer epilasyon Yapılır mı? ?deal olan? k?? ve bahar ayları olmakla birlikte yaz?n da lazer epilasyon yaptır?labilir. Tedaviye ba?land?ktan sonra yaz aylarına girildi?inde tedaviye ara vermek doğru de?ildir. Yaln?z güne? ???nlarından olabildi?ince kaç?n?lmalıdır ve mutlaka yüksek faktörlü güne? koruyucu kremler kullan?lmalıdır.

 

batık kıllara lazer epilasyon Yapılır mı?

Aslında batık kıllar için lazer epilasyon en ideal çözümdür dersek daha doğru olur. Lazer epilasyonun, ac?sız / a?r?sız oluşu ve kolay uygulanabilirli?inden dolay? cerrahi yöntemlere gerek kalmaz. Tedaviden an?nda sonuç alınır. Tedaviden sonra ciltte pürüzsüz bir görüntü elde edilir.

 

Lazer epilasyon kalıc? bir yöntem midir? sonrasında kılların tekrar ç?kma ihtimali varmı?

Lazer epilasyon kalıc? bir yöntemdir. Fakat vücuttaki hormonal dengenin bozulması yeni kıl oluşumuna sebep olabilir.

Lazer epilasyon ağrılı / acılı bir tedavi midir?