Lazer Epilasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Lazer Epilasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Lazer epilasyon nedir?
Lazer epilasyon, istenmeyen kıl ve tüy köklerinin, lazer ???nları yard?m?yla yok edilme işlemidir. Bu yöntemler, istenmeyen tüylerden kalıc? olarak kurtulmak mümkündür. sırt, yüz, omuz, genital bölge ba?ta olmak üzere, hemen hemen vücudun tüm bölgelerine uygulanabilir. Lazer ???nları, uygulama yapılacak bölgeye milisaniyelik at??lar yapar. Bu ???nlar ?sıya dönü?erek, kıl köklerini tahrip eder.
 
 
Lazer epilasyon nasıl Yapılır?
?lk olarak epilasyon yapılacak olan bölgenin uygun hale getirilmesi gerekir. Kuru ciltler ve bronz tene epilasyon uygulanmaz. Cildin nemli olması gerekti?inden, birkaç hafta belirlenen bölge nemlendiriciler vasıtasıyla nemlendirilir. Epilasyon öncesi, epilasyon yapılacak olan bölgedeki tüyler temizlenir ve lazer ya da fototerapi uygulaması Yapılır.
 

Lazer epilasyon çe?itleri nelerdir?
Lazer epilasyon uygulaması, cilt ve tüy yap?n?za göre farklı ?ekillerde yap?labiliyor. Hangi tip lazer epilasyon çe?idinin sizin cilt ve kıl yap?n?za uygun olduşuna, lazer epilasyon merkezinde görev alan bir uzman taraf?ndan karar veriliyor. En çok kullanılan lazer epilasyon yöntemlerinden k?saca bahsedelim. 

Alexandrite Lazer Epilasyon: Hemen hemen en çok tercih edilen lazer epilasyon türü olan Alexandrite lazer epilasyon; aç?k renk tene ve koyu renk tüylere sahip olanlar için ideal bir yöntemdir. Bu yöntemin en büyük art?sı, soşutucu özelli?i sayesinde ac? hissinin azalt?lmasıdır. Ortalama 45 dakika süren, 4 ile 6 arası seansta, istenmeyen tüylerden kalıc? olarak kurtulmak mümkündür.

Nd-YAG Lazer Epilasyon: Nd-YAG lazer epilasyon yönteminde asıl amaç, ço?almaya meyilli olan kıl hücrelerini yok etmektir. Nd-YAG Lazer olarak isimlendirilen bu cihaz, varis ve k?r???klık tedavisinde de kullanılır. En tehlikesiz lazer cihazlarından biri olan Nd-YAG lazer ???n gönderme gücü yüksek olduşundan, derin noktalardaki kıl kökleri daha kolay yok edilir.
 

Lazer epilasyonun zararları nelerdir?
“ Lazer epilasyon zararlı mı? “ sorusu, bu uygulamay? yaptırmay? dü?ünen ki?ilerin merak ettiklerinin ba??nda geliyor. Zararı ya da yan etkileri ki?iden ki?iye de?i?mekle birlikte, buna en doğru cevab? dermatoloji uzman?n?n verece?ini unutmay?n. Yine de bilgilendirme amaçlı, en fazla görülen yan etkilerinden bahsedelim. 
•    Epilasyon yap?lan bölgede ka??nt?, kızarıklık ya da kabarma görülebilir, hafif bir a?r?, karıncalanma ya da uyu?ma hissedilebilir. Bu etkiler cilt ve kıl yap?sına göre 3 ve 7 gün arası sürer.
•    Henüz bir zararı ispatlanmasa da, hamilelere uygulanması tavsiye edilmez.
•    Lazer epilasyon sırasında gözler korunmazsa, bulan?k görme, gözde k?zarma ya da sulanma görülebilir. Fakat bu etkiler de genel olarak geçicidir. 
 

Lazer epilasyonun faydaları nelerdir?
Vücudunuzda istemedi?iniz kıl ve tüylerden tamamen kurtulman?z? sağlayan lazer epilasyonun en belirgin faydaları; 
•    Yüz ve genital bölge gibi hassas, bacak, gö?üs ve sırt gibi yoşun kıl bulunduran bölgelerinizde kolay ve etkili bir yöntemdir. 
•    Hemen hemen her ya? ve cilt tipine uygun bir yöntemdir. 
•    kıl ve tüylerin tekrar ç?kma olasılı?? çok dü?üktür. Tekrar ç?kmaya ba?lasa bile çok zay?f ve aç?k renkli olacaktır. 
•    Yakla??k 45 dakika süren, en fazla 6-7 seansta biten hızlı bir yöntemdir.
•    kıl dönmesi ve kıl batması gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılır.
 

Lazer epilasyon öncesi neler Yapılır?
Lazer epilasyonun, uzman biri taraf?ndan yap?lıp yap?lmad???na dikkat edin. Epilasyon öncesi ayr?ca a?a??daki konular önemlidir; 
•    Lazer epilasyon tedavisine ba?lamadan en az 1 ay öncesine kadar a?da gibi uygulamalar yapmay?n.
•    Tüy rengini aç?c? ilaç ya da kremler kullanmay?n.
•    Deri hastalı?? olanlar, epilasyon öncesi tedavilerini yaptırmı? olmalılar.
•    Epilasyon öncesi, uygulama yapılacak bölge makyaj ya da kozmetik ürünlerinden arındır?larak temizlenmelidir. 
•    ?lk olarak lazer ???nların?n test at??? yap?lıp, kişinin ???nlara karı? duyarlı olup olmad??? 1 ya d 2 gün gözlenmelidir.
 

Lazer epilasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Lazer epilasyon sonrası en fazla dikkat etmeniz gerekenler şunlardır; 
•    Lazer epilasyonu k?? aylarında yaptırman?z, oldukça etkili bir seçim olacaktır. Fakat yaz aylarında yaptır?yorsan?z, epilasyon sonrası kendinizi güne? ???nlarından koruman?z gerekiyor. E?er güne?li havada d??arı ç?kmak zorundaysan?z, 30 ya da daha yüksek faktör de?erine sahip güne? kremi kullanmalı, nemlendiriciler ile epilasyon yap?lan bölgeyi nemli tutmalısın?z.
•    Epilasyon yap?lan bölgeye, epilasyondan sonra en az 1 gün sıcak su de?dirmeyin. 
•    A?da ya da tüy dökücü krem kullanmay?n. 
•    Epilasyon yap?lan bölgeye yumu?ak davran?n. Ka??may?n, bastırmay?n.

Lazer epilasyon uygulamasında a?r? hissedilir mi ?
Epilasyon yaptıran kişinin a?r? e?i?ine ve uygulamada kullanılan cihazlara göre, de?i?en oranda a?r? hissedilebilir. Ancak lazer epilasyon sırasında soşutucu kullan?lması, bu a?r?ları en dü?ük seviyeye indirmektedir.

Lazer epilasyon kaç seans sürer ?
Uygulama yapılacak bölgeye, cinsiyete (erkeklerde daha yoşun kıl bulunur) ve cilt tipine göre de?i?mekle birlikte, ortalama 6-8 seans sürer.

Lazer Epilasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler