Lazer Epilasyon Hakkında Merak Ettikleriniz

Lazer Epilasyon Hakkında Merak Ettikleriniz

Lazer epilasyon hakkında merak ettikleriniz 
Lazer teknolojisi son y?llarda Sağlık alan?nda kullan?lmaktadır. Lazer ad? zaman zaman insanlara ürkütücü gelse de teknolojik geli?iminin takip edilmesi, hekimin ve tedavinin ba?arısın? arttır?r. Çünkü modern ça??n gere?i, insanların zihinsel performansları artt?kça, bedensel beklentiler artmaktadır. Günümüz insan? genetik veya hormonal de olsa istenmeyen tüylerle mücadele etme ?ansına lazer teknolojisi sayesinde sahiptir. ALEXANDR?TE Lazer sistemleri ile art?k daha ba?arılı sonuçlar alınmaktadır. Alexandrite lazer 755 nm dalga boyundaki ???nlardan olmaktadır. Bu dalga boyu kılın yap?sında bulunan melanin pigmenti taraf?ndan yoşun şekilde emilen ???n demetlerini içerir.
 
Lazerli epilasyon hangi bölgelerde uygulanır?
Lazer, bütün vücuda uygulanabilir. Yüz, ense, boyun, kulaklar, ka?lar, kol, koltukalt?, bacak, göbek, kalça, sırt, omuzlar, belde uyguland??? gibi, gö?üs, meme, bikini çizgisi gibi hassas bölgelerde de tehlikesizce uygulanabilir.
 
Hormon bozukluşu olanlarda lazer epilasyon Yapılır mı?
Evet yapılabilir. Hormon bozukluşunun tipi tayin edildikten sonra rahatlıkla epilasyona da ba?lanabilir. Hormonların düzeltilmesi var olan tüyleri yok etmez. Bu ancak epilasyon ile yok edilebilir.
 
Lazer Epilasyon Nerede Yap?lıyor?
Lazer epilasyon uygulamaları son y?llarda hastane, Tıp merkezi, polikliniklerde yap?lmaya ba?lanmı?tır. Uygulamalar için konunun uzmanları taraf?ndan yönetilen ve bu i? için bir ekiple çalı?an merkezleri öneririz. Uygulama takip eden seanslar ?eklinde birden fazla seans ?eklinde uygulanmadır.
 
En çok kullanılan lazer epilasyon çe?itleri hangileridir?
Lazerli epilasyon cihaz çe?itleri oldukça fazladır. Fakat en bilinen üç tip lazerden söz edilebilir. Bunlar dalga boyu uzunluklarına göre k?sadan uzuna doğru ?öyle sıralanır: alexandrite ve ND-YAG sistemli lazerlerdir. Günümüzde en bilinen ve birçok merkezde kullanılan alexandrite ve ND-YAG lazerdir. Bizimde tüm merkezlerimizde bu iki lazer kullan?lmaktadır. Hangi durumda hangi lazerin kullan?laca??na doktorlar karar vermektedir.
 
Lazer Epilasyon Hakkında Merak Ettikleriniz