Lazer Epilasyon Hakkında

Lazer Epilasyon Hakkında

LAZER EPİLASYON

Lazer ışını belirli bir dalga boyunda olup aynı doğrultuda giden birbirinden ba??msız ???n demetidir. Bu ???k demeti lazer cihazları sayesinde çe?itli ayna oyunları ile yansıt?lıp deri üzerine dü?ürülür ve aç??a ç?kan ?sı enerjisi esas olarak kılları etkiler. Aktif kılların içerdi?i melanin (kıl ve deriye rengini veren madde) lazer ???n? taraf?ndan seçilir ve bu ????? emen kıl iletken görevi görerek, ?sıya dönü?en ???k enerjisini boylu boyunca ilerleterek kıl köküne ula?tır?r. Amaç kılları ve bunları besleyen hücreleri tahrip etmek, bu şekilde kıl üretimini en aza indirmek yada tamamen yok etmektir.

Dalga boylarına göre lazer cihazları çe?itlilik göstermektedir. Bizim polikliniklerimizde hastaların cilt rengi ve kıl yap?sına göre tercih edilmek üzere 2 farklı sistem kullan?labilmektedir. Bunlar tüm dünyada epilasyon konusunda klinik çalı?maları olan Alexandrite (755 nm) VE Nd-YAG (1064 nm) sistemleridir.

I????n dalga boyu azald?kça kıla rengini veren melanin maddesine duyarlılı?? artar. Bu yüzden dü?ük dalga boylu lazerler koyu renkli kıllarda çok ba?arılı sonuçlar verir. Dalga boyu yüksek olan lazerlerde melanin maddesine karı? duyarlılık daha az olduşu için yaz aylarında bronz tenlerde dahi güvenli tedavi ?ansı yüksektir.

?stenmeyen tüylerden kurtulman?n en etkin yollarından biri olan lazerli epilasyon tedavisi uygulama açısından di?er yöntemlere göre daha ac?sız, hızlı ve sonuçları tatmin edicidir. Lazer tedavilerinin süresi ve uygulama aralı?? ki?iden ki?iye de?i?mekle birlikte, kad?nlarda 4 ila 8, erkeklerde 6 ila 8 seans gibi bir ortalamaya sahiptir. Hormonal problemler, genetik olarak kıl kökünün Aşırı uyarıld??? durumlar haricinde tedavi süreleri çoşunlukla bu say?ları a?maz. Nadiren de olsa, sebebi bulunamayan seans say?ları çok uzamı?, hatta kalıc? tüy kayb? olmayan vakalar da vardır.

Kad?nlarda vücut bölgesinde tedaviye en hızlı cevap veren bölgeler; bikini, genital bölge, koltuk alt?, alt bacak, göbek ve kol olarak sıralandır?labilinir.

Erkeklerde ise en iyi sonuç alınan ve en çok tercih edilen bölgeler; sırt, gö?üs, kulak, ka? arası, elmac?k kemikleri, ense ve boyundur. Tedaviye ba?land?ktan sonra ip, a?da yada c?mb?z gibi kıl kökünü etkileyen işlemler uygulanmamalıdır.

Göz çukuru d???nda tüm vücuda lazer uygulaması yapılabilir. Lazerli Epilasyon uygulama fiyatları bölgeye, tüy yoşunluşuna ve uygulama yapılacak cihaza göre farklılık gösterir.

 

Lazer Epilasyon Kimlere Uygulanamaz?

 • Dermatolojik hastalı?? olanlarda.
 • Akne için baz? ilaçların kullan?m sürecinde.
 • Kalp pili olanlarda,epilepsi hastalı?? olanlarda.
 • Hamilelerde.
 • Beyaz tenkli tüyü olanlarda lazer operasyon uygulanmaz.

 

Lazer Operasyon A?r?lı m?dır?

Alexandrite lazer epilasyon kullan?ld??? için ac? yok denecek kadar azdır. Özel soşutucu sistemi sayesinde ac?y? en minimumda tutar. Genellikle lokal anestezik kremlere ihtiyaç yoktur.

 

Lazer Öncesi Öneriler

 • Lazer uygulamasından önce solaryuma girmeyiniz, güne?lenmeyiniz.
 • Kulland???n?z akne ilaçları bize bildiriniz.
 • Lazer epilasyon uygulanacak bölgedeki kıllara son 20 gün içinde a?da,c?mb?z ve epilatör gibi kökten alma işlemi yapmay?n?z.
 • Lazer epilasyon seansına gelmeden 3-4 gün önce jilet ile k?salt?n?z.

 

Lazer sonrası Öneriler

 • Lazer uygulamasından sonra solaryuma girmeyiniz, güne?lenmeyiniz.
 • Özellikle yüze lazer  epilasyonu sonrası yüksek faktörlü güne? kremleri kullanmalısın?z.
 • Baz? ki?ilerde hafif bir kabarıklık, k?zarma ve sivilce olu?abilir. Bunlar herhangi bir tedaviye gerek olmadan kendili?inden geçer.

 

 

Lazer Epilasyon Hakkında