Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer epilasyon, ülkemizde en çok kullanılan epilasyon yöntemi haline gelmi?tir. Lazer epilasyon birçok kad?n?n tercihidir. Lazer ?????, bildi?imiz ???ktan farklı olarak, ?????n tek dalga boyunda düz bir demet halinde yay?lmasıdır. Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerin lazer enerjisi kullan?larak kalıc? ve Sağlıklı olarak yok edilmesidir. Lazer epilasyon selektif fototermolizis prensibi üzerine çalı??r. Milisaniyelik at??larla cilde uygulanan lazer ???n?, kıla rengini veren melanin pigmenti taraf?ndan emilir ve çevre dokuya zarar vermeden seçici olarak kıl kökünde yoşunla??r. 
 
Lazer epilasyonda renkli kıllar üzerinden özgün bir ?????n yoşun olarak gönderilmesi ile kıl kökünde yoşunla?an ?sı enerjisi sayesinde kıl kökünde tahrip meydana getirilir ve bu sayede kıl uzun süreli olarak yok edilir. Lazer epilasyon ile uygun kıllarda kalıc? bir sonuç elde edilebilmektedir. 
 
Kimler Lazer Epilasyon Yaptırabilir?
kıl oluşumunu tamamlamı?, uygulamaya engel te?kil edecek herhangi bir Sağlık problemi olmayan erkek, kad?n herkes lazer epilasyon yaptırabilir. Hamilelik döneminde olanların yaptırmaması tercih edilir.
 
Lazer Epilasyon Vücuda Zarar Verir mi?
Hay?r, zarar vermez. Çünkü yap?lan işlem sırasında derinize, ter bezlerinize zarar vermeden sadece kıl köklerinizi hedef alır. FDA taraf?ndan, kalıc? epilasyon sağlad??? ve güvenilirli?i onaylanmı?tır.
 
Lazer Epilasyon Yaz Aylarında Uygulanabilir mi?
Tedavi yaz aylarında da uygulanabilir. Fakat, uygulama yapılacak ki?iler uzman?n önerece?i güne?ten korunma yöntemlerini dikkatle uygulamalıdır. Ayr?ca bronz tene uygulama yap?lmamalı, uygulama sonrasında ise güne?te uzun süre kalınmamalıdır.
 
Alexandirite lazer epilasyon nedir?
Alexandirite lazer 755 nm. Dalga boyunda, lazer epilasyonda ve leke tedavisinde kullanılan bir lazerdir.
 
Alexandirite lazer ile lazer epilasyonun özellikleri nelerdir?
Alexandirite lazer renge duyarlıdır. Bu yüzden renkli tüylerin köklerini yakarak kalıc? kıl kayb? yapar. Alexandirite lazer renge çok duyarlı olduşundan koyu ten rengine sahip olanlar ve bronz teni olanlarda epilasyonda tercih edilmez.
 
Alexandirite lazer epilasyonun avantajları nelerdir?
Renge duyarlı bir lazer olduşundan aç?k tenlilerde ince ve aç?k kahverengi tüyleri rahatça yok eder. Yap?ld??? anda tüyleri buharla?tırd??? için a?da yap?lmı? gibi temiz bir görüntü oluşur. 
 
Alexandirite lazer epilasyonda hangi tüylere etkilidir?
Alexandirite lazer epilasyon aç?k tenlilerde kalın veya ince yap?lı, siyah, koyu veya aç?k kahverenkli tüyleri gidermekte etkilidir. Alexandirite lazer koyu ten rengine sahip ki?ilerde siyah-kahverengi renkli ve kalın yap?lı tüyleri gidermekte kullan?labilir. Koyu tenlilerde aç?k kahverengi ve ince tüylerde etkili de?ildir.
 
Nd-YAG ile lazer epilasyon nedir?
Nd-YAG lazer 1064 nm. Dalga boyunda, lazer epilasyonda, damar ve leke tedavisinde kullanılan bir lazerdir.
 
Nd-YAG lazer ile lazer epilasyonun özellikleri nelerdir?
Nd-YAG lazer renkli tüylerin köklerini yakarak kalıc? kıl kayb? yapar. Nd-YAG lazer renge çok duyarlı olmad???ndan koyu ten rengine sahip olanlar ve bronz teni olanlarda epilasyonda tercih edilir. Çünkü koyu cildi yakmaz.
 
Nd-YAG lazer epilasyonda hangi tüylere etkilidir?
Nd-YAG lazer epilasyon aç?k tenlilerde kalın veya ince yap?lı, siyah, koyu kahverengi tüyleri gidermekte etkilidir. Aç?k tenli ki?ilerde aç?k kahverengi tüylerde etkinli?i dü?üktür. Nd-YAG lazer koyu ten rengine sahip ki?ilerde siyah-kahverengi renkli ve kalın yap?lı tüyleri gidermekte kullan?labilir. Ayr?ca koyu tenlilerde aç?k kahverengi ve ince tüylerde etkilidir.
 
 

 

Lazer Epilasyon Nedir?