Lazer Epilasyon Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lazer Epilasyon Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lazer Epilasyon Nedir? 
Vücuttaki istenmeyen tüyler hem kad?nlar hem de erkekler için sorundur.
Aşırı tüylenme; kalıt?msal, hormonal veya kullanılan çe?itli ilaçlardan kaynaklanabilmektedir. ?stenmeyen tüylerden kurtulmak için günümüzde kullanılan a?da, jilet, ip, c?mb?z ve kimyasal tüy dökücüler ile kalıc? çözüm elde edilememektedir. Lazer epilasyonda prensip, kıl folikülünde yerle?mi? bulunan melanin ad? verilen renk maddesinin lazer ????? taraf?ndan tutularak ?sıya dönü?mesini sağlamak daha sonra da ortaya ç?kan bu ?sı enerjisi ile kıl folikülünü tahrip etmektir.

Lazer epilasyonla alakalı En Çok Sorulan Soruları 
•    Lazer epilasyon kansere yol açabilir mi?
Bugüne kadar lazer epilasyona ba?lı kanser olgusu bildirilmemi?tir.
•    Koltuk alt? lazer epilasyon, ter bezlerine zarar verir mi?
Lazer alexandrite sadece siyah kıl köklerinizi hedef alır. Ter bezlerini hedef almad??? için bir zararı yoktur.
•    Lazer epilasyon yan etkileri nelerdir?
İşlem sonrasında kıl köklerinde belirginlik, deride k?zart? oluşur. Bu yan etkiler hemen her lazer uygulamasından sonra oluşur. Fakat 1-3 saat içinde çok nadiren 24 saat sonunda k?zart? kaybolmaktadır. İşlem bölgesi mutlaka güne?ten korunmalıdır. Kalıc? bir yan etkisi yoktur. 
•    Lazer epilasyon için ya? sınır? var mı?
Ergenlik ça??n? tamamlamı? ki?ilere epilasyon uygulanabilir.
•    Lazer epilasyon faydalı m?dır?
kıl tedavisinde en etkili yöntemdir. A?da, c?mb?z gibi alınma yöntemleri sonucu olu?an tahri?, batık gibi ?ikayetlerinden kurtulursunuz.
•    Lazer epilasyon yan etkileri nelerdir?
İşlem sonrasında kıl köklerinde belirginlik, deride kızarıklık olu?abilir. 1-3 saat içinde çok nadiren 24 saat sonunda kızarıklık kaybolmaktadır. İşlem bölgesi mutlaka güne?ten korunmalıdır. Kalıc? bir yan etkisi yoktur.
•    Lazer epilasyon hangi bölgelere uygulanır?
Göz çevresi d???nda hem vücutta hem de yüz bölgesinde yer yer uygulanabilir.
•    Lazer epilasyon hamilelikte yaptır?labilir mi?
Hamilelikte yap?lmaz. 
•    Lazer epilasyon kansere yol açabilir mi?
Bugüne kadar lazer epilasyona ba?lı kanser olgusu bildirilmemi?tir.
•    Lazer epilasyon sırasında ac? hissedilir mi?
Olası ac? hissi ki?iden ki?iye de?i?mekle birlikte, genelde hastaların büyük çoşunluşu ac? hissetmemektedir. Ancak hassas ki?iler için, uygulamadan 1 – 2 saat önce ac? duygusunu ortadan kaldırabilen kremler tedarik edilerek ac?sız işlem yaptırmaları mümkündür. Cihaz?n soşutma sistemi çoşu ki?i için yeterli olmaktadır. 
•    Bir lazer epilasyon seansı ne kadar sürer?
Uygulama bölgesine göre lazer epilasyon seans süreleri değişmektedir. Ortalama olarak b?y?k ve çene bölgesi 5-10 dakikada tamamlanırken, tüm bacaklar 45-60 dakika sürmektedir. Seans araları 6-10 haftadır. 

Ba?arılı Bir Lazer Epilasyon ?çin Yap?lması Gerekenler?
•    Güne?lenmi? ve koyula?mı? bir tene lazer epilasyon uygulatmay?n.
•    Lazer epilasyon yaptırd???n?z dönemde kesinlikle güne?e ç?kmay?n ya da güne? koruyucu kullanmaksız?n d??arı ç?kmay?n.
•    Epilasyon yaptırd???n?z gün içerisinde banyo yapmay?n ve bölgeyi ?slatmamaya özen gösterin.
•    En az 30 faktörlü güne? koruyucu krem kullan?n ve lazer sonrası güne?ten uzak durun.

Lazer Epilasyon Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler