Lazer Merkezleri

Lazer Merkezleri

Bilimsel veri ve deneyimlere göre lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulmanın Sağlıklı ve güvenilir tek çözümüdür. kıl köklerini verilen ?sı ile yok eden bu yöntemde cilt zarar görmez. Kök yok olduşu için kılın tekrar ç?kma ihtimali en aza indirgenmi? olur. ?stenmeyen tüylerin alınmasına yönelik klasik yöntemler (a?da, c?mb?z, epilatörler) k?sa süreli çözümler getirmektedir. Lazer epilasyon, vücudun göz çevresi (Göz çukuru hariç) her bölgesinde kolaylıkla uygulanabilir.
 
LAZER EP?LASYONDA HANG? sıSTEMLER KULLANILIR?
Epilasyonda ND-Yag, Alexandrite lazer sistemleri kullanılır. Bu lazer sistemlerinde temel farklılık kullanılan dalga boyların?n farklı olmasıdır. Lazer epilasyon kullanılan dalga boyu ve soşutma sistemi farklılıklarına göre de?i?mek kayd?yla az ac?lı işlemdir. A?da ve c?mb?zla alma gibi klasik epilasyon uygulamalarıyla k?yasland???nda daha az a?r?lı ve kalıc? olduşu için tercih etmelisiniz. Lazer ???n? kılların sadece anagen evrede olan k?sm?na etkilidir. Dolay?sıyla tek seans yeterli olmayacaktır. Memnun olaca??n?z netice elde edebilmek için ki?iler arasında farklılıklar olmak kayd?yla 3- 8 seans uygulama yapmak gerekecektir.
 
LAZER EP?LASYON K?MLERE UYGULANIR?
Lazer epilasyon yöntemi 12 ya??n? geçmi? ve hamile olmayan bayanlarda ve kronik rahatsızlı?? olmayan ki?ilerde uygulanabilmektedir. Bunlar d???nda tüm bireylerde rahatlıkla yap?labilmektedir.
 
K?MLERE LAZER UYGULANMAZ?
Bronz ciltlere uygulanmaz, Hormon tedavisi görenlerde seans say?sı artmaktadır. Tetrasiklin gibi ????a karı? duyarlı?? arttıran ilaç kullananda dikkatli olunmalıdır.
Roacuttane kullananlar 1 ay kadar önce bu ilac? kesmi? olsalar daha güvenilir olur. ?laç kesilmemi?se uygulay?c?n?n enerji seçiminde çok dikkatli olması gerekir. 
Aktif uçuk, si?il olan bölgelerle lazer uygulanmaz (hastalı??n yay?lmasına neden olabilir)
Aç?k yara varsa lazer uygulanmaz
Ben (nevüs) üzerine lazer at??? yap?lmaz.  
Kalp pili kullanan ki?ilerde
Deri hastalı?? ve cilt kanseri olan ki?ilerde lazer epilasyon yöntemi kesinlikle uygulanmamaktadır
Kronik rahatsızlı?? bulunan ki?ilerde
 
LAZER EP?LASYON VÜCUDUN HANG? BÖLGELER?NE YAPILAB?lıR?
Genital bölgeler ve koltuk alt?, a?da gibi yöntemlerle can ac?t?c? olabildi?inden epilasyon yöntemlerinde yayg?n olarak tercih edilen alanlardır. Bunun d???nda; bacak, kol, göbek ve karın bölgesi, bel, sırt ve yüz bölgesi de lazer epilasyon uygulanan
bölgeler arasındadır.
 
Genital Bölgeye Lazer Epilasyon Yaptırmak K?sırlık Yapar mı?
Lazer ???nları kıl kökünden ötesine gidemedi?i için yumurtalıklara ya da Genital bölgeye zarar vermez. Dolay?sıyla Genital lazer epilasyon zararları olmad??? gibi k?sırlık yapma riski de bulunmamaktadır.
 
Sağlıklı Sonuç ?çin Kaç Seans Gereklidir?
Sağlıklı sonuç alabilmek için vücut bölgesinde 5-8 seans arasında yüz bölgesi için minimum 12 seans işlem yap?lması gerekmektedir.
 
Lazer Epilasyon Hangi Mevsimlerde yapılabilir? 
Lazer epilasyon mevsim fark etmeksizin her mevsimde uygulan?labilir. Yaz aylarında yap?ld???nda mutlaka güne? koruyucu kullan?lmalıdır.
 
Lazer Merkezleri